Make your own free website on Tripod.com

空中戰警 (G-POLICE)


在主畫面中輸入:


DOOBIES =護盾無限*
MRTICKY =武器無限*
PANTALON =所有秘密任務(in Training menu)
STATTOE =遊戲訊息
WOOWOO = Havoc Sirens
SUPACAM = Enemy FallCam
BENIHILL = Benny Hill cars


若使用有*的密技會無法過關


跳關密技: (只能玩單關)


1 MADGAV - 11 ANDOOOO - 21 IAINTHOD - 31 PUGGER
2 DOLMAN - 12 KIMBCHS - 22 JONRITZ - 32 ROSSCO
3 SONAGAV - 13 ANDYMAC - 23 CLAIREC - 33 CAKEBOY
4 ACEDUF - 14 YERMAN - 24 STEVEBOT - 34 NIKNAK
5 JOJOGUN - 15 OLLIEB - 25 ANGUSF - 35 SAGLORD
6 WENSKI - 16 THEYOLK - 26 EUANLEC
7 SAEGGY - 17 TONYMASH - 27 EDFIRE
8 MAZMAN - 18 ANDYCROW - 28 STUBOMB
9 DAZMAN - 19 BIONIC - 29 THONBOY
10 DELUCS - 20 TSLATER - 30 JIMMAC


跳關密技: (可續關)


1 SXYLAAAA - 2 KJOXAAAA - 3 UIXZAAAA
4 MKFHRFAA - 5 WHLTMIAA - 6 YITSRFAA
7 UWCQAAAA - 8 MYKXQFAA - 9 YIOQMIAA
10 CJWGRFAA - 11 IKFNIVDA - 12 GVFSAAAA
13 MGIZAAAA - 14 EIQGRFAA - 15 QSTZMIAA
16 EEIQRFAA - 17 CHYRAAAA - 18 UGZKAAAA
19 KFPGRFAA - 20 YCQGNIAA - 21 ICZINIAA
22 WHCIAAAA - 23 KTUWQFAA - 24 YQVWMIAA
25 IQEZMIAA - 26 EGXTVCAA - 27 SRPIMIAA
28 CRAUVCAA - 29 ODHDWCAA - 30 CPZRMIAA
31 YOVYMIAA - 32 YAXTRFAA - 33 CRZOVCAA
34 QOAPRFAA - 35 OPLRMIAA